Resurser

Här finns ett par olika resurser att ladda ner kring Pingst  Församlingsplantering.

Här finns vår policy kring hur kommunikationen bör fungera när en församling planteras på en ny plats:

Här finns en checklista över formella saker som kan vara bra att tänka på för en ny församling