M4

M4 är ett träningsprogram bestående av fyra moduler utspridda över fyra terminer och är utformat för att hjälpa ett församlingsplanteringsteam att ta sig från vision till församling. Dessa teman är hämtade från missionsbefallningen i Matteus 28:18-20.

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn  och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”A B C i M4:

ASSESSMENT
Ett förberedande obligatoriskt personlighetstest för att identifiera styrkor och svagheter i ledarskapet för planteringen. Det består av, förutom onlinefrågorna, en tre timmar lång intervju med ledaren/ledarna i teamet och skriftlig sammanställning som sedan överlämnas till ledaren och moderförsamlingen.
Läs mer

BASIC TRAINING
De fyra modulerna heter
M1-Master
M2-Mission
M3-Multiplication
M4-Movement

Varje modul fokuserar på processen och kallas för ”learning community” där utbyte av erfarenheter sker mellan de olika teamen som deltar.

Man deltar alltså  som team av ledare som beslutat sig för att plantera en församling på en bestämd plats. Man bör vara 4-8 personer i varje team.
Läs mer

Aktuella datum >>

Hitta: Tjugofyrakyrkan, Röntgenvägen 3, Flemingsberg C – Karta
Resa: SL.se


Hotell:
Enklare hotell bredvid kyrkan: Attendo Park (eller Booking.com)

COACHING
En avgörande del av hela M4-programmet är vad som händer mellan modulerna. Det viktigaste är inte vad man läser eller hör. Inte heller vad man planerar eller bestämmer sig för. Det som till syvende øg sidst gör skillnad är vad teamet faktiskt gör.

Här kommer coachens funktion in. Genom att ställa rätt frågor kring teamets process och den handlingsplan som teamet själva utformat utmanar coachen till att omsätta planerna i verkligheten.
Läs mer

KOSTNAD / TEAM (totalt över fyra terminer)

  • Assessment 4 900 kr
  • Basic Training 8 900 kr (inkl moduler, böcker, online-videos och fika)
  • Coaching 12 900 kr (inkl 4 besök och 8 online sessioner)

Totalt 26 700 kr

Ekonomisk M4-support kan sökas från Pingst på 12 000 kr.
Ladda hem ansökningsformulär här

ANMÄLAN TILL M4 >>

Läs mer om M4 här