Coaching

En avgörande del av hela M4-programmet är vad som händer mellan modulerna. Det viktigaste är inte vad man läser eller hör. Inte heller vad man planerar eller bestämmer sig för. Det som till syvende øg sidst gör skillnad är vad teamet faktiskt gör.

Här kommer coachens funktion in. Genom att ställa rätt frågor kring teamets process och den handlingsplan som teamet själva utformat utmanar coachen till att omsätta planerna i verkligheten.


Känner till konceptet
Det är viktigt att coachen är fullt införstådd med vad M4 är och hur processen ser ut i ett större perspektiv. Därför måste denne vara rekommenderad av och stå i relation till ledningsteamet för M4 för att kvalitetssäkra coachningen.

Överenskommelse
Om detta ska fungera bra är det naturligtvis viktigt att båda parter tror på samarbetet och att någon form av kemi finns. Innan man påbörjar processen har man därför en genomgång av vilka förväntningar man bör ha på varandra och vid behov skriver ett avtal.

Intervall
Under de sex månaderna mellan modulerna möter coachen teamet fysiskt vid ett tillfälle och online vid två tillfällen. Det blir ett intervall på två månader mellan varje kontakt. Ansvaret för att kontakta och boka in dess träffar ligger på teamet och dess ledare.

Pris
Coachingen kostar totalt 12 900 kr och inkluderar fyra fysiska besök och åtta online sessioner under loppet av 18-24 månader. Resor tillkommer.