Basic Training

M4 är ett träningsprogram utvecklat i Norge och används i ett tiotal europeiska länder. Det består av fyra moduler utspridda över fyra terminer och är utformat för att hjälpa ett församlingsplanteringsteam att ta sig från punkt A till punkt B, från vision till församling.

Man deltar alltså inte som enskild person utan som team med ledare som beslutat sig för att plantera en församling på en bestämd plats. Man bör vara 4-8 personer i varje team.


Processverktyg

Det är inte en modell utan ett processverktyg, dvs olika sorters av planteringar av olika modeller går igenom programmet. Målet är inte att alla ska bli lika utan att hjälpa teamet framåt på sin resa mot en själavinnande, lärjungatränande och multiplicerande församling.

De fyra modulerna heter M1-Master, M2-Mission, M3-Multiplication, M4-Movement. Dessa teman är inspirerade av missionsbefallningen i Matteus 28:18-20. Varje modul varar från fredag-lördag. Fokus ligger på processen och kallas för ”learning cmmunity” där utbyte av erfarenheter sker mellan de olika teamen som deltar.

Programmet startar i mars varje år med M1 och har plats för 4-8 team per år. Eftersom programmet löper över fyra terminer pågår två parallella ”årskurser” varje gång man möts, det skapar ytterligare dynamik för deltagande team.

Tre delar

A) Innan varje modul börjar loggar varje deltagare in på vår online-klassrum där all information samlas. Där ser alla de fyra olika undervisningsvideos som är kopplad till varje modul.

B) Dessutom läser alla deltagare avsnitten i M4-böckerna som hör till respektive modul. På så sätt har var och en redan innan man kommer till modulen både läst och sett undervisningen och är väl förberedd att använda kunskapen på plats och kan ställa relevanta frågor till föreläsarna och de andra teamen.

C) Av tiden under själva modulen används 25% till bön, 25% till träning och 50% till processen i teamet.

Ett viktigt mål med processen under modulen är att ta fram en handlingsplan för de kommande 6 månaderna, dvs tiden fram till nästa modul. Handlingsplanen är konkret och målorienterad.

Pris
Basic Training kostar 8 900 kr och inkluderar samtliga moduler för hela teamet, M4-böckerna, online-klassrummet och fika. Resa, mat och boende tillkommer.

Innehåll och teman

M1-MASTER

M1-1 Guds rike och Hans makt
M1-2 Församlingsplanteraren
M1-3 Att bygga ett kärnteam
M1-4 Tydlig Vision

M2-MISSION

M2-1 Pionjärarbete och komfortzoner
M2-2 Älskad och sänd
M2-3 Skörden är mogen
M2-4 Jag har fullt ut predikat evangeliet

M3-MULTIPLICATION

M3-1 Att göra lärjungar i dagens kultur
M3-2 Undervisningen, gemenskapen, brödsbrytelsen, bönerna
M3-3 Att skapa en kultur där människor blir lärjungar
M3-4 Praktiska modeller för lärjungaträning

M4-MOVEMENT

M4-1 Grundläggande principer för multiplicering i Guds rike
M4-2 Hur multiplicerande rörelser uppstår
M4-3 Fullborda loppet! Om att ta vara sig själv
M4-4 Fullborda loppet! Om att leda sig själv