Assessment

Assessment är en viktig del i M4-processen som handlar om att analysera och bedöma församlingsplanterarens egenskaper i syfte att medvetandegöra och förbereda denne på den resa som församlingplantering innebär. Genom att identifiera styrkor, svagheter och erfarenheter blir man en bättre ledare som vet hur man behöver kompletteras.

Assessment är avsett för teamets ledare tillsammans med maka/make. Alltså inte hela teamet. Innan man påbörjar M4 eller så snart som möjligt efter programstart ska teamledaren genomgå detta.


De totalt 14 områden som fokuseras är

  • Kallelse
  • Karaktär (2 olika områden)
  • Kemi
  • Kompetens (10 olika områden)

Så här går assessment till:

Steg 1 – Logga in på Growdly och gör själv-testet online.  >> HÄR <<
Logga in som gäst och välj svenska under ‘språk’. Gifta par gör var sin.

Steg 2 – Logga in på Growdly  och besvara fördjupningsfrågorna inför intervjun.  >> HÄR <<
Gifta par gör var sin.

Steg 3 – Kontakta ansvarig i samfundet för att godkännande.

Steg 4 – Skicka in svaren till ansvarig intervjuare.

Steg 5 – Ansvarig intervjuare bjuder in till lämplig plats och tid för intervjun.

Steg 6 – Intervju:

Intervjun leds av en erfaren församlingsplanterare med social kompetens och god insikt i pastorala frågor samt insikt i andligt ledarskap. Ytterligare två bisittare finns också med och lyssnar, antecknar och ställer vid behov kompletterande frågor. Dessa har också erfarenhet av församlingsplantering och/eller pastorstjänst och är förberedda för sin roll i samtalet. Det är minst en av varje kön bland de tre som intervjuar. Samtliga har naturligtvis tystnadsplikt och har till uppgift att lyssna med objektiva öron.

Intervjun på pågår i ca tre timmar inklusive paus och utgår från ett färdigt frågeformulär som grundar sig på 14 viktiga fokusområden inom Kallelse, Karaktär, Kemi, Kompetens.

Steg 7 – Omedelbart efter avslutad intervju går de tre intervjuarna igenom vad de hört och sammanställer sina intryck och anteckningar.

Steg 8 – Den som lett intervjun skriver sedan ned de samlade intrycken och skickar sin

rapport med en värdering och kommentar på alla olika fokusområden till församlingsplanteraren.

Steg 9 – Församlingsplanteraren ger sin respons på rapporten.

Steg 10 – Intervjuledaren skickar sedan rapporten till ansvarig inom respektive samfund och/eller moderförsamling.

Kostnad
Assessment kostar 4 900 kr och täcker alla kostnader för att förbereda, genomföra och sammanställa intervjun. Resan till intervjun tillkommer.